Jag utför också:

Energimagnetmassage

En massage som passar till arbetslivet, för offentliga miljöer och privat. Massagen ges genom kläderna och du sitter bekvämt framåtlutad i en speciell massagestol, tid 25-30 min.
Efter massagen känner man sig avslappnad och ett behagligt lugn sprider sig i kroppen.

Hälsoprofilbedömningar - (HPB)

I HPB ingår bl.a. personligt hälsosamtal, blodtryck och konditionstest, tid 60-90 minuter.
Jag tycker HPB är ett mycket bra redskap där varje deltagare får veta hur han/hon egentligen mår. Det är också viktigt att veta att jag som bedömare aldrig står med ”pekpinnar” till deltagaren, utan min uppgift är att stödja och visa. Allt är konfidentiellt och jag har tystnadsplikt

NYHET!
Aqua Detox
Nutrition Wellness center