Tankens kraft

Tänker du på vad du tänker?
Hur många tankar tänker du på en dag och hur många av dessa är positiva?
Vad är en tanke?
Hur kan du själv påverka ditt tankemönster - kan du påverka det?
Under min föreläsning kommer jag att belysa och väcka tankar i hur du kan lära dig få ett annat "tänk" Jag kommer att ge tips på hur du kan göra och även visa enkla övningar så att du lättare kan förstå hur du påverkas positivt och negativt.
Jag kommer även ge tips om hur du kan ändra dina tankar och låta din vardag bli roligare och enklare och att få en bättre förståelse för din omgivning.

Tänk på att:
"Lycka består inte på vad du gör eller vad du har
Lycka beror helt enkelt på hur du tänker"